Katarzyna Stefaniak
Ceramika/Ceramics

Naczynia/pots
Portfolio/Portfolio